Tekovské Lužany

Vlajka obce Tekovské Lužany.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, žltého, bieleho, červeného, bieleho, žltého, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Tekovské Lužany bola osídlená v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené neolitické sídlisko volútovej kultúry, sídlisko z doby bronzovej, hallštattskej a laténskej, nálezy z doby rímskej a sídlisko z 11. storočia. Obec s farou je doložená z r. 1156 pod názvom Surlou, neskôr Sarlou (1297), Sorloud (1305), Saro et altera Saro (1339), Welke Sarluky (1773), Welke Sarluhy (1808), Tekovske Šarluhy (1927), Tekovské Lužany (1948), maď. Nagysalló. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tekovské Lužany