Telgárt

Vlajka obce Telgárt.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili koncom 15. storočia na valaskom práve na území, ktoré bolo v 14. a 15. storočí poľovníckym revírom uhorských kráľov. Doložená je z roku 1549, patrila Muránskemu panstvu. Názov obce sa postupne menil z Thyrgart (1549), Tergharth (1566), Thiergarth (1573), Tergard (1612), Telgard, Telgarth (1650), Tergold oder Tiergarten (1782), Tergarth (1773), Telgárt (1863), Švermovo (1948) až na dnešný názov Telgárt; maďarsky Telgárt, Garamfő. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Telgárt