Teplička nad Váhom

Vlajka obce Teplička nad Váhom.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého, žltého, modrého, zeleného a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Teplička nad Váhom bolo sídlisko púchovskej kultúry z prelomu letopočtu, mohylové násypy asi z doby veľkomoravskej. Na Straníku bolo osídlenie v eneolite, sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, púchovskej kultúry z doby hallštattskej a slovanské z 9. storočia. Obec je nepriamo doložená z roku 1235, priamo z roku 1267. Názov obce je doložený z roku 1267 ako Toplucha, z roku 1332 ako Toplisa, z roku 1438 ako Teplicza, z roku 1598 ako Theplicza, z roku 1786 ako Tepla, z roku 1920 ako Teplička, z roku 1927 ako Teplička nad Váhom, maďarsky Teplicska, Vágrapolca. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Teplička nad Váhom