Unín

Vlajka obce Unín.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, červeného, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Hradisko s nálezmi z doby hallštattskej a veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1392. V roku 1532 patrila panstvu Holíč, od roku 1736 komore. V roku 1663 ju prepadli Turci, za rákócziovských povstaní boli v chotári boje povstalcov s cisárskymi vojskami. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Unín