Valaská

Vlajka obce Valaská.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, bieleho, zeleného, bieleho, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území obce sa našli pozostatky žiarového hrobu lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 1528. Názov obce sa postupne menil z Vlachfalwa (1528), Walachosch Dorf (1547), Wallachisches Dorf (1563), Valachorum villa, Walaska (1673) až na dnešný názov Valaská; maďarsky Garamolaszka. Vznikla na Ľupčianskom hradnom panstve, pravdepodobne je však totožná s Togarthom. V 15. storočí ju dosídlili valasi. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Valaská