Veličná

Vlajka obce Veličná.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Veličná bolo sídlisko a žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a doby hallštattskej. Obec je doložená v roku 1272 ako Magna villa, v roku 1397 ako Magna villa, v roku 1420 ako Nagfalw, v roku 1487 ako Nagyfalu, v roku 1544 ako z Welkeg Wsy, v roku 1768 ako Welka Wes, Welicschna; maďarsky Nagyfalu. Za kráľa Žigmunda dostala právo dovážať poľskú soľ a voľne s ňou obchodovať aj mimo Oravy. Veličná mala mestský štatút, ale k Oravskému panstvu zostala v poddanskom pomere. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veličná