Veľká Čalomija

Vlajka obce Veľká Čalomija.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, zeleného, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Veľká Čalomija bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlisko lengyelskej kultúry, eneolitné výšinné sídlisko hatvanskej kultúry s kanelovou keramikou. Boli tu nálezy z mladšej doby hallštattskej, doby rímskej a bolo tu sídlisko z doby veľkomoravskej, slovansko-avarské pohrebisko z 8. storočia. Obec je doložená z roku 1244 ako Chalamia, Yghazaschalamia. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Chalampnia (1373), Naghchalamya (1405), Welká Cžalumina (1808); maďarsky Nagycsalomja. Dnešné pomenovanie obce Veľká Čalomija je od roku 1920. V 15. storočí bola kráľovským majetkom, v 18. storočí patrila Majthényiovcom a Rádyovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľká Čalomija