Veľké Dravce

Vlajka obce Veľké Dravce.
Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho, červeného, žltého, červeného, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Veľké Dravce bolo osídlenie v eneolite – bolo tu sídlisko s kanelovanou keramikou. Obec sa spomína v roku 1350 ako Daroch, no jestvovala už v 13. storočí. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Dray (1385), Welke Drancze (1773), Welké Drawce (1786); maďarsky Nagydaróc. Patrila rôznym zemepánom, v rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Dravce