Veľké Straciny

Vlajka obce Veľké Straciny.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, zeleného a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obci je z roku 1236 ako Stracin, ale ide o slovanskú obec z 9.-10. storočia. Patrila kráľovskému hradu Hont, od 1. polovice 14. storočia panstvu Sečany, po tureckej okupácii v rokoch 1554-1593 rozličným zemianskym rodinám. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Straciny