Vígľaš

Vlajka obce Vígľaš.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Hrad sa spomína v roku 1393. V 13. – 14. storočí bol v držbe križiakov, potom do 1424 a 1546 – 1559 korunným majetkom, 1424 – 1490 a 1527 – 1546 majetkom kráľovien, 1490 – 1527 a 1559 – 1848 patril rozličným magnátskym rodom. Bol strediskom panstva Vígľaš, ktoré tvorili mestečká Zvolenská Slatina, Očová, Detva, dediny Vígľaš, Slatinka, Hrochoť, Čerín, Čačín, Klokoč, Stožok, Hriňová, Detvianska Huta, Vígľašská Huta, Kalinka. Názov obce sa postupne menil z Weegles (1393), Vygles (1397), Wiglos (1406), Wegles (1410), Podwigleš (1808) až na dnešný názov Vígľaš; maďarsky Végles. V 16. – 17. storočí bol Vígľaš protitureckou pevnosťou. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vígľaš