Vlajka Červený kríž

Vlajka Červený kríž

Vlajka Červený kríž bola prijatá v roku 1863 ako symbol Medzinárodnej organizácie dobrovoľnej zdravotníckej služby založenej švajčiarskym spisovateľom Henrim Dunantom. Sídlom organizácie je švajčiarske mesto Ženeva. Predlohou pre vlajku červeného kríža bola švajčiarska vlajka a vlajka červeného kríža vznikla reverzom švajčiarskej vlajky. Na ženevskej konferencii v roku 1864 sa všetky štáty zaviazali, že budú rešpektovať označenie Červeného kríža a nebudú útočiť na objekty a osoby viditeľne označené symbolom Červeného kríža. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vlajka Červený kríž