Tvar vlajky

Vlajky sú rôznych tvarov. Najrozšírenejší a najčastejšie používaný geometrický obrazec je obdĺžnik s pomerom strán 2:3, 1:2, 3:5, ojedinele sa používajú pomery strán 4:5, 4:7, 5:8, 7:10, 7:11, 8:11, 11:8.

Tvar štvorca majú štandardy,  vlajka Vatikánu a červená vlajka Švajčiarska s bielym krížom.

Trojuholník a mnohouholník je geometrický útvar, ktorý sa nám zachoval z minulosti.

Na podporu predaja výrobkov, služieb a dekoráciu sa používajú dnes nové tvary vlajky.

Tvar vlajky