Vlajka ako symbol

Najrozšírenejšie použitie vlajky je symbolizovať štát.

 

Vlajka je štátny symbol presne definovaný v ústave, v zákone o vlajke alebo v zákone o štátnych symboloch. Zákon predpisuje tvar vlajky, pomer strán vlajky, zobrazuje podobu vlajky, farebnosť vlajky a použitie vlajky.

Použitie vlajky 1

Zo zákona NRSR 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní majú povinnosť používať vlajku Slovenskej republiky na označenie budov v ktorých sídlia všetky štátne orgány, ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, hasičský a záchranný zbor a orgány územnej samosprávy. Štátne orgány označujú vlajkou SR aj miestnosť najvyššieho predstaviteľa.

Štátna vlajka sa používa na vlajkovú výzdobu vlajkoslávu pri štátnych sviatkoch:

1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl - Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august - výročie SNP
1. semptember - Deň ústavy Slovenskej republiky
17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátna vlajka sa používa aj na výzvu ministerstva vnútra alebo obce.

Fyzické i právnické osoby môžu používať štátnu vlajku. Používanie štátnej vlajky musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov Slovenskej republiky.

Použitie vlajky 2

 

Použitie vlajky 3

 

Používanie špinavej, roztrhanej, poškodenej, vetrom prekrútenej a zauzlenej štátnej vlajky je nedôstojné a je v rozpore so zákonom. Je potrebné dbať na včasnú výmenu vlajky a používať vhodné technické riešenie na uchytenie vlajky, aby mohla plniť svoju základnú funkciu:
vztýčená na stožiari viať vo vetre.

 

Technické riešenie 1

 

Technické riešenie 2