Závadka nad Hronom

Vlajka obce Závadka nad Hronom.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína od roku 1611. Založili ju v 16. storočí na valaskom práve. Názov obce sa postupne menil z Nagypatak (1611), Zavadka (1617), Zavodka, Zavadka (1650), Zawatka (1773), Závadka (1808) až na dnešný názov Závadka nad Hronom; maďarsky Zavadka, Ágostonlak. Patrila Muránskemu hradnému panstvu. Obec trpela najmä v 30. rokoch veľkou nezamestnanosťou a biedou. Občania sa zúčastnili SNP. V rokoch 1948-1950 tu bol vybudovaný závod Sigma. V prevádzke bola aj píla. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Závadka nad Hronom