Zavar

Vlajka obce Zavar.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1255 ako Zowor, Zovvor, neskôr ako Zawar (1786); po maďarsky Zavar. Osídlenie nastalo v neolite - sídlisko volútovej kultúry, eneolitické s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, sídlisko z doby hallštattskej, laténskej, rímskej a veľkomoravskej. Obec patrila tunajším zemanom Zavariovcom, v roku 1553 aj Majthényiovcom a Terjékovcom, v 17.-18. storočí Sipekyovcom, Rudňanskovcom, Príleskovcom a iným, koncom 18. storočia majetkový diel Hrabovských získali Majláthovci, ktorí sa postupne stali najväčším vlastníkom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zavar