Zemianské Podhradie

Vlajka obce Zemianské Podhradie.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Zemianske Podhradie bolo hradisko z doby hallštattskej a sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu a zo staršej doby rímskej, hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 1397 ako Podhrady, doložená je z roku 1477 ako Podhragye, z roku 1484 ako Podhradie, z roku 1598 ako Podhrady penes Bossacz, z roku 1808 ako Zemanské Podhradí, maďarsky Nemespodhrágy, Nemesváralja. Obec patrila panstvu Beckov, neskôr zemianskym rodinám Podhradských, Erdődyovcov, Ostrolúckych. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zemianské Podhradie