Zemplínske Kopčany

Vlajka obce Zemplínske Kopčany.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce je doložený z roku 1322 ako Higi, z roku 1351 ako Hegi, z roku 1773 ako Kopcsany, z roku 1808 ako Kopčany; po maďarsky Hegyi.
Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský. Osídlenie v paleolite; sídlisko neolit, s východoslovenskou lineárnou keramikou, eneolit s kanelovanou keramikou, zo staršej doby bronzovej, žiarové pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Ako osada sú Kopčany doložené z roku 1220, obec z roku 1322. Do polovici 15. storočia patrila rodine Buttkayovcov (panstvu Veľké Raškovce), v roku 1451 časť Palócziovcom. Často striedala zemepánov. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zemplínske Kopčany