Žitavce

Vlajka obce Žitavce.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, žltého, zeleného, žltého, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Územie obce bolo osídlené v neolite. Archeologicky je doložené sídlisko lengyelskej kultúry, sídlisko z doby hallštattskej, sídlisko a pohrebisko z doby laténskej, germánske sídlisko z 2. – 3. storočia a slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec je písomne doložená od roku 1232 ako Gurmot, neskôr Gormoth, Gomoth (1275), Gormath (1319), Gyarmaty (1773), Žitavské Ďarmoty (1920), Darmoty nad Žitavou (1927), Žitavce (1948), maďarsky Zsitvagyarmat. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Žitavce