Zlatá Idka

Vlajka obce Zlatá Idka.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych žlto- modrých pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce je doložený z roku 1349 ako Ida, z roku 1459 ako Arany-Yda, v roku 1612 ako Gulden-Eidten, v roku 1630 ako Arany Ida, v rokoch 1808 ako Zlatá Idka; po maďarsky Arany-idka, Aranyida. Obec bola v rokoch 1938-44 pripojenou k Maďarsku. V roku 1943 časť vyhorela. V jej chotári v rokoch 1943-44 pôsobila partizánska skupina Petőfi. JRD, založené v roku 1960, bolo v roku 1963 zlúčené s JRD Hýľov. Je tu lesný závod. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zlatá Idka