Zlaté

Vlajka obce Zlaté.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych žlto- čiernych pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1355 ako Aranpotak, neskôr ako Aranaspathaka (1414), Zlate (1773), Zlato (1786), Zlatô (1920), Zlaté (1927), po maďarsky Aranypataka. Obec sa spomína v roku 1355, keď kastelán Mikuláš dostal od kráľa povolenie ťažiť na okolí drahé kovy. Neskôr patrila panstvu Smilno-Makovi­ca. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zlaté