Zlatná na Ostrove

Vlajka obce Zlatná na Ostrove.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho, červeného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Zlatná na Ostrove je doložená z r. 1267 ako kráľovská obec Oronos. Neskoršie doložené názvy sú: Oronos et altera Oronos (1268), Aranyas (1356), Aranyos (1773), Zlatná na Ostrove (1927), maď. Aranyos. Obec patrila opátstvu v Tihany, v 13. storočí hradu Posádka a Komárno, v 14. storočí rodine Konchovcov , v 15.-19. storočí zemianskym rodinám. Začiatkom 20. storočia tu mali majetky Kurcsayovci, Erdélyiovci a iní. Počas tureckých vojen načas spustla, noví obyvatelia sa usadili ďalej od Dunaja. V r. 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zlatná na Ostrove