Žlkovce

Vlajka obce Žlkovce.
Obecná vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, žltého, zeleného, žltého, zeleného, žltého, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry, eneolit. s kanelovanou keramikou, zo st. doby bronzovej, velatickej kultúry z ml. doby bronzovej a z doby laténskej. Obec sa spomína od roku 1229, keď ju dosídlili nem. hostia, v roku 1268 už ako Slovenské Žlkovce. Patrila nitrianskemu hradu. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Žlkovce