Telince

Vlajka obce Telince.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, modrého, žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Telince boli osídlené už v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené sídlisko lengyelskej kultúry, sídlisko z doby rímskej a zaniknuté stredoveké sídlisko. Obec je doložená od roku 1297 ako Teld, neskôr Theeld, Teeld (1312), Tyld (1322), Teldincze (1773), Telince (1948), maďarsky Tild. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Telince