Tešedíkovo

Vlajka obce Tešedíkovo.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, červeného, žltého, červeného a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Tešedíkovo bola osídlená v neolite. Na jej území je archeologicky doložené sídlisko volútovej kultúry. Obec je doložená z r. 1237–1240 ako Pered. Neskoršie doložené názvy sú: Purud (1251), Pered (1773), Tešedíkovo (1948), maď. Pered. Obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, v 17. storočí panstvu Šaľa, po zrušení jezuitskej rehole náboženskej základine. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tešedíkovo