Timoradza

Vlajka obce Timoradza.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Timoradza bolo objavené popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 1355 ako Tymoraz, doložená je z roku 1389 ako Thymorad, z roku 1598 ako Thymoraz, z roku 1808 ako Timoráce, z roku 1920 ako Timoradza, maďarsky Timorháza. Patrila panstvu Uhrovec. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Timoradza