Tlmače

Vlajka mesta Tlmače.
Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Tlmače boli osídlené v neolite. Na území dnešného mesta je archeologicky doložené neolitické sídlisko lengyelskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou , hallštattské pohrebisko podolskej kultúry, laténske sídlisko a slovanské hradisko z 9. storočia. Obec je doložená z r. 1075 ako Talmach, neskôr Tholomach (1209), Tulmach (1232), Tolmach (1295), Tholmach (134), Tolmachy (1310), Tolnacze (1773), Tlumáče (1808), Tlmač (1920), Tlmače (1927), maď. Garamtolmács. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tlmače