Tornaľa

Vlajka mesta Tornaľa.
Mestská vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych bielo -zelených pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. V obci sú sídliskové nálezy otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, popolnicové pohrebisko pilinskej kultúry zo staršej a mladšej doby bronzovej.
Obec sa spomína od roku 1245, ale vznikla na staršom osídlení. Názov obce je doložený z roku 1245 ako Kuuy, z roku 1291 ako Tornalya alias Kewy, z roku 1773 ako Tornallya, z roku 1920 ako Tornaľa, z roku 1948 ako Šafárikovo; maďarsky Tornalja. Neskôr sa názov obce zmenil na Tornaľa. V roku 1291 patrila Tornallyayovcom, ktorí tu v roku 1247 mali 46 poddanských port. Obec sa neskôr delila na Vyšnú, zemiansku a Nižnú, poddanskú, ktoré splynuli iba po zrušení poddanstva. V druhej polovici 16. storočia obyvateľstvo utekalo pred Turkami. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tornaľa