Trebatice

Vlajka obce Trebatice.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite – sídlisko volútovej kultúry, zo st. a ml. doby bronzovej, laténska a germánska osada z 2 – 3 stor., sídliskové nálezy z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1113. Patrila zoborskému kláštoru , neskoršie nitrianskemu biskupstvu v správe panstva Krakovany. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trebatice