Trebišov

Vlajka mesta Trebišov.
Mestská vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, modrého, bieleho, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Osídlenie v eneolite. Sídlisko s kanelovanou keramikou, kostrové hroby otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, sídlisko z mladšej doby bronzovej a hallštattskej, slovanská osada z doby veľkomoravskej, zaniknuté stredoveké sídlisko. Obec s hradom sa spomína v roku 1254 ako Terebes, z roku 1341 ako Therebes, z roku 1441 ako Felse Terebes, Also Terebes, z roku 1773 ako Trebissow, maďarsky Tóketerebes, Tőketeres. V roku 1254 sa spomína ako majetok Andreja z Trebišova, syna župana Parisa. Trebišov bol oslobodený dá 1. 12. 1944 vojskami 4. ukrajinského frontu. V januári 1945 sa stal dočasným sídlom Slovenskej národnej rady (SNR). Po oslobodení nastáva rozvoj priemyslu, najmä potravinárskeho. Rozsiahla je bytová výstavba, vybudovali sa sociálne a kultúrne zariadenia a služby. Trebišov je sídlom vodohospodárskeho družstva pre povodie Bodrogu. Trebišov má priznaný štatút mesta. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trebišov