Trnovec nad Váhom

Vlajka obce Trnovec nad Váhom.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého, zeleného, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Trnovec nad Váhom bola osídlená neolite. Na jej území je archeologicky doložené sídlisko volútovej kultúry, hallštattský žiarový hrob, laténske sídlisko a dve pohrebiská, sídlisko z doby rímskej, hrob z doby sťahovania národov, veľkomoravské pohrebisko z 9. storočia, belobrdské pohrebisko z 10. storočia a staromaďarské hroby jazdcov z 10. storočia, kostrové hroby z 11.–12. storočia, zaniknutá stredoveká osada z 11.–12. storočia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Trnovec nad Váhom