Tulčík

Vlajka obce Tulčík.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych bielo- červených pruhov . Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite, vyskytujú sa tu aj eneolitické a hallštattské nálezy. Obec je doložená z roku 1248 ako Teuchik, neskôr ako Kyustultzeek (1342), Kystelghzeek, Nogtelghzeek (1394), Tulcžik (1773), Tulčik (1786); maďarsky Tulcsik, Töltszék. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tulčík