Turá

Vlajka obce Turá.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, zeleného, bieleho, zeleného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Turá bola osídlená v eneolite. Na jej území je archeologicky doložené sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Obec Turá vznikla v r. 1888 zlúčením Veľkej a Malej Turej. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Turá