Turčianske Teplice

Vlajka mesta Turčianske Teplice
Mestská vlajka má podobu deviatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, bieleho, modrého, žltého, bieleho, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Na území dnešného mesta Turčianske Teplice bolo sídlisko z mladšej doby hradištnej. Obec vznikla na panstve Hájskych, doložená je z roku 1351 ako Thopolcha, z roku 1399 ako Tepliche, z roku 1402 ako Therme Thurocienses, z roku 1502 ako Thermae Stubnenses, z roku 1773 ako Teplicza, z roku 1920 ako Štubňanské Teplice, z roku 1927 ako Štubnianske Teplice, z roku 1946 Turčianske Teplice, maďarsky Stubnyafürdő. V roku 1412 sa tu liečil kráľ Žigmund, v roku 1532 pripadla mestu Kremnica. Pred vypuknutím SNP tu bolo sídlo hlavného veliteľstva žandárstva klérofašistického slovenského štátu, ktoré sa pripojilo k SNP. Obec bola sídlom aj Revolučného národného výboru a povstaleckej nemocnice. Turčianske Teplice boli oslobodené dňa 8. 4. 1945 a vyznamenané boli Pamätnou medailou SNP. Po oslobodení nastal rozvoj obce. Turčianske Teplice boli v rokoch 1949-1960 sídlom Okresného národného výboru. V tom čase boli k obci pričlenené Diviaky. Turčianske Teplice majú priznaný štatút mesta. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Turčianske Teplice