Turčiansky Ďur

Vlajka obce Turčiansky Ďur.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, žltého, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa vyvinula okolo kostola svätého Juraja, doložená je z roku 1332 ako (plebanus) Sancti Georgii, z roku 1808 Swaty Jur, z roku 1920 ako Svätý Jur, z roku 1927 ako Svätý Ďur, z roku 1960 ako Turčiansky Ďur, maďarsky Szentgyörgy, Turócszentgyörgy. V roku 1591 získali časť majetkov jezuiti. Do zrušenia rehole patrila panstvu Zniev, koncom 18. storočia tunajšej fare. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Turčiansky Ďur