Turčiansky Peter

Vlajka obce Turčiansky Peter.
Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov modrého, červeného, modrého, bieleho, žltého, modrého, červeného a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Vyvinutá obec je doložená z roku 1323 ako Scenpeter, Zenpeter, Zenthpetur, z roku 1773 ako Szent Péter, Sw. Peter, z roku 1920 ako Svätý Peter, z roku 1948 ako Turčiansky Svätý Peter, v roku 1960 ako Turčiansky Peter, maďarsky Szentpéter, Turócszentpéter, latinsky S. Petrus. Založili ju na územní, ktoré v roku 1309 daroval magister Donč Tomášovi, Dionýzovmu synovi. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Turčiansky Peter