Turňa nad Bodvou

Vlajka obce Turňa nad Bodvou.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, bieleho, červeného, žltého, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce je doložený z roku 1221 ako Tornua, z roku 1234 ako Turna, z roku 1243 ako Tornoua, z roku 1392 ako Torna, z roku 1406 Tornauara, castrum Zaard, z roku 1808 ako Turňa, z roku 1927 ako Turna nad Bodvou; po maďarsky Torna, po nemecky Tornau.
Obec bola administratívne začlenená pod Abovsko-turniansku župu; pred rokom 1960 pod okres Moldava nad Bodvou, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Košice-vidiek, kraj Východoslovenský. Osídlenie v neolite – sídlisko bukovohorskej kultúry, z doby halštattskej, rímskej a slovanské sídlisko z 9. – 10. storočia. Obec na križovatke ciest na Spiš a do Gemera, ktorá vznikla pri starom slovenskom hradisku, je doložená z roku 1221. Hrad je doložený z roku 1357. Do roku 1406 patril Tornayovcom, od roku 1409 Štefanovi Šafárovi z Branča, neskôr Bebeckovcom, v roku 1448 ho obsadili Jiskrove vojská, v rokoch 1476 – 1531 boli majiteľmi Zápoľskovci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Turňa nad Bodvou