Turnianska Nová Ves

Vlajka obce Turnianska Nová Ves.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce je doložený z roku 1406 ako Uyfalu, z roku 1409 ako Wyfalu, v roku 1920 ako Turňava, v roku 1927 ako Turnianska Nová Ves; po maďarsky Tornaújfalu.
Obec bola administratívne začlenená pod Abovsko-turniansku župu; pred rokom 1960 pod okres Moldava nad Bodvou, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Košice-vidiek, kraj Východoslovenský. Osídlenie v neolite – sídlisko bukovohorskej kultúry, halštattské, neskorolaténske, rímske a slovanské z 9. – 11. storočia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Turnianska Nová Ves