Utekáč

Vlajka obce Utekáč.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce je odvodený od úteku uhorského kráľa Bela IV. pred Tatármi cez toto územie. Prvá zmienka o Utekáči je z roku 1593 v archíve v Banskej Štiavnici. Rozvoj Utekáča nastal v roku 1787 príchodom grófa Forgáča na toto územie. Vybudoval tu niekoľko sklární, z ktorých sa zachovala najväčšia - Clara. Pôvodní obyvatelia sklárskej kolónie boli prisťahované rodiny sklárskych majstrov z Nemecka, Maďarska, Čiech a Moravy. Novodobá história sa začína 1. januárom 1993 – vznikom samostatnej obce. Celé predchádzajúce storočia bol Utekáč len priemyselnou časťou obce Kokava nad Rimavicou. Svojou priemyselnou zástavbou a rozsiahlou bytovou výstavbou dnes pripomína mestečko. Jeho miestne časti Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik, Nad Rimava a Cisársko sú typicky laznícke osídlenia s charakterom pôvodnej architektúry. Zaujímavosťou v miestnej časti Salajka sú fínske drevené obytné poschodové domy. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Utekáč