Uzovské Pekľany

Vlajka obce Uzovské Pekľany.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, červeného, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Obec je doložená z roku 1337 ako ako majetok vetvy Tekulovcov pod názvom Herdunghau, neskôr ako Herdegenshau (1339), Peklen (1354), Nemethfalua (1360), Nemethfalu alebo Puklen (1373), Herdegenshorr, que nunc Peklen vocatur (1439), Usowske Peklany (1773), Ussowsske Peklani (1786), Uzovské Pekľany (1927); maďarsky Úszpeklén. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Uzovské Pekľany