Varín

Vlajka obce Varín.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, modrého, červeného, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Varín boli žiarové hroby lužickej kultúry z doby hallštattskej, sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu. Obec je doložená nepriamo z roku 1235, priamo z roku 1321. Názov obce je doložený z roku 1254, 1267 ako Warna, z roku 1321 ako Castrum Warna, z roku 1325 ako Varna, z roku 1384 ako Owar, z roku 1414 ako Varín, z roku 1418 ako Warina, z roku 1442 ako Stari Grad, z roku 1511 ako Owaar, z roku 1598 ako Varyn, maďarsky Várna. Obec patrila panstvu Varín - Starý hrad. Hrad Varín – Starý hrad je nepriamo doložený z roku 1235, priamo z roku 1321. Strážil považskú cestu. Vyberalo sa tu mýto. V 13. storočí sa stal strediskom panstva Starý hrad, ku ktorému patrili Varín, Teplička, Žilina, začiatkom 14. storočia územie medzi Oravou, Váhom a Kysucou. Jeho funkciu neskôr prevzal hrad Strečno a panstvu zostalo iba pôvodné územie Starého hradu. Hrad patril koncom 13. storočia predkom Ballassovcov, potom Matúšovi Čákovi, v roku 1323 zvolenskému županovi Dônčovi, neskoršie kráľovi. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Varín