Vavrečka

Vlajka obce Vavrečka.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla koncom 16. storočia na valaskom práve, spomína sa od roku 1600 ako Sigmondka, z roku 1604 ako Zygmonthka, z roku 1609 ako Wawreczka, z roku 1625 ako Vavrečka, z roku 1786 ako Wawrecska; maďarsky Vavrecska. Obec patrila Oravskému panstvu, spravovali ju dediční richtári. Za kuruckých vojen bola spustošená, potom vystavená na novom mieste. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vavrečka