Veľká Ves

Vlajka obce Veľká Ves.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec patrila už začiatkom 14. storočia k významnejším obciam Divínskeho panstva, spomína sa od roku 1335 ako Magna Villa. Ďalšie pomenovania obce boli Nagfalw (1424), Welka Wes (1773); maďarsky Nagyfalu, Losoncnagyfalu. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľká Ves