Veľké Hoste

Vlajka obce Veľké Hoste.
Mestská vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Na území dnešnej obce Veľké Hoste bolo osídlenie v neolite, bolo tu objavené sídlisko lengyelskej kultúry z mladšej doby bronzovej, sídlisko z doby hallštattskej, osada z doby rímskej, slovanský mohylník zo 7.-9. storočia. Obec sa vyvinula zo zemianskej osady v 12. storočí. Obec sa spomína od roku 1329 ako Wendegy, doložená je z roku 1390 ako Nogwendegy, z roku 1773 ako Welke Hostye, z roku 1920 ako Veľké Hostie, maďarsky Nagyvendég. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Hoste