Veľké Ludince

Vlajka obce Veľké Ludince.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, žltého, zeleného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená od r. 1282 ako Vluend, keď z majetku magistra Olivera prešla do vlastníctva rodiny Csanádovcov. Neskoršie doložené názvy sú Vlued, Wlued (1293), Nagelued (1448), Oelwéd (1786), Veľké Ludince (1920), maď. Nagyőlved. Obec patrila od konca 13. storočia ostrihomskému arcibiskupstvu , ktoré ju od 16. storočia prenajímalo zemianskym rodinám, v 17. storočí Bokorovcom, v 19. storočí Fabínyiovcom a Kollerovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Ludince