Veľké Trakany

Vlajka obce Veľké Trakany.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, zeleného, červeného, zeleného, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite. Sídlisko s nálezmi východoslovenskej lineárnej keramiky, pilinskej kultúry zo staršej a mladšej doby bronzovej, stredoveká pevnôstka. Obec sa spomína v roku 1320 ako Tharkan, z roku 1324 ako Tarkan et alia Tarkan, z roku 1340 ako Nog Tharkan, z roku 1927 ako Veľký Tarkan, z roku 1948 ako Veľké Trakany, maďarsky Nagytárkány. Patrila zemanom, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, od roku 1688 do 19. storočia Senneyovcom, koncom 19. storočia tu mali majetky Mailáthovci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Trakany