Veľké Úľany

Vlajka obce Veľké Úľany.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, žltého, červeného, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Mohylník kalenderberskej kultúry z ml. doby hallštatskej, urnové porebisko z doby rímskej, slovanské pohrebisko z 8. -9. stor. a sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1221. patrila hradu, neskôr panstvu Bratislava. V roku 1541 ju zničili Turci. V 16. – 17. stor. tu bol prievoz, od 18. stor. sídlo dištriktu panstva na čele s dvorským. V rokoch 1828 – 1842 sa tu z iniciatívy úradníka Mikuláša Lačného pestovala cukrová repa a pracoval cukrovar, prvý na Slovensku. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľké Úľany