Veľký Horeš

Vlajka obce Veľký Horeš.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v eneolite. Sídlisko s kanelovanou keramikou, otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, z doby hallštattskej a rímskej, sídliskové nálezy z 10.-12. storočia. Obec vznikla v chotári obce Malý Horeš. Názov obce je nepriamo doložený z roku 1214 ako Gures, Gyueres, priamo z roku 1438 ako Naghgerez, z roku 1927 ako Veľký Gýreš, z roku 1948 ako Veľký Horeš, maďarsky Nagygéres. Patrila magistrom Petrovi a Jakubovi, neskoršie viacerým zemepánom. V 18. storočí vlastnili tunajšie majetky Szennyeyovci, v 20. storočí rímskokatolícke biskupstvo v Košiciach. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Horeš