Veľký Kamenec

Vlajka obce Veľký Kamenec.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov červeného, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite. Nálezy zo staršej doby bronzovej, hallštattskej a rímskej, slovanské sídlisko zo 6.-10. storočia. Obec je doložená v roku 1283, fara v roku 1332. Názov obce je doložený z roku 1283 ako Kuezd, z roku 1358 ako utraque Kyuesd, z roku 1438 ako Naghkewesd, z roku 1786 ako Welká Keweschda, z roku 1927 ako Veľký Kevéžd, z roku 1948 ako Veľký Kamenec, maďarsky Nagy Kövesd. Patrila Mičbánovcom, Soósovcom, Szerdahelyiovcom, v 18. storočí Klobušickovcom, v 19. storočí Fischerovcom, Szirmayovcom a Windischgrätzovi. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Kamenec