Veľký Slivník

Vlajka obce Veľký Slivník.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, čierneho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína z roku 1282, keď bývalé obecné kráľovstvo hraničiarov dostali zemepáni z Méry, od roku 1320 polovicu páni zo Svinie. Obec je doložená z roku 1282 ako Scylwa, neskôr ako Nogzylua (1350), Welký Sliwnik (1773); maďarsky Nagyszilva. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Veľký Slivník