Virt

Vlajka obce Virt.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Virt sa spomína od r. 1256 ako Werth. Ďalšie doložené názvy sú: Werch, Werchteluk (1260). Patrila hradu Bana, časť Sefridovi a archidiakonovi z Komárna, v r. 1260 Makariovi, časť vlastnili Kúnovia. V r. 1264 predal Sefrid majetok ostrihomskému arcibiskupstvu, hradná časť patrila hradu Komárno a Vertovcom, neskôr Bélyiovcom, Csajághyovcom, Husárovcom, Gyulayovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Virt